cropped-cropped-shells.png

บทความแนะนำ

น้ําตกที่สวยที่สุดในโลก

น้ําตกที่สวยที่สุดในโลก

น้ําตกที่สวยที่สุดในโลก น้ำตก เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขี้นมาโดยธรรมชาติ เกิดจากแหล่งน้ำที่สะสมกันบนภูเขากับการกัดเซาะของแก่งหินจนเกิดเป็นธารน้ำแล้วไหลลงมาจากหน้าผา

อ่านเพิ่มเติม »
ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก ความสูงของยอดเขาเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยเกิดจากแผ่นเปลือกโลกของอนุทวีปอินเดียชนเข้ากับแผ่น

อ่านเพิ่มเติม »
ตึกที่สูงที่สุดในไทย

ตึกที่สูงที่สุดในไทย

ตึกที่สูงที่สุดในไทย หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมในเมืองถึงมีตึกสูงมากมาย แล้วทำไมถึงต้องสูงขนาดนั้นด้วย จริง ๆ แล้ว การสร้างตึกหรืออาคารสูงนั้น อาจจะมาจากเหตุผล

อ่านเพิ่มเติม »